- Hertz Tg200
herz.gif
Herz TG 200
lineárna zohrievacia lišta

pracovná plocha: 2000mm
max. širka média: 2200mm
slúži na lineárne zohrievanie
plastov a PVC fólií, pre ich následné
ohýbanie