Polepy:
- dopravných prostriedkov
- výkladov
- promo stolíkov
- branding oblečenia rezanou
  alebo tlačenou grafikou nazehľovaním
bo_vw_cb.jpg, 15 kB
bundle_cb.jpg, 15 kB
eco_cb.jpg, 15 kB
fanta_volvo_cb.jpg, 15 kB
hp_cb.jpg, 15 kB
kia_cb.jpg, 15 kB
lifeline_smart_cb.jpg, 15 kB
martini_cb.jpg, 15 kB
matador_cb.jpg, 15 kB
olo_cb.jpg, 15 kB
scooby_cb.jpg, 15 kB
skyke_cb.jpg, 15 kB
ssim_cb.jpg, 15 kB
vivaro_rf_cb.jpg, 15 kB
vub_cb.jpg, 15 kB